Pozor akce!!!
______________
PP za 35 hodin
a bez zkoušky!
Přihlášení
Anketa
Líbí se Vám náš web?:

Odkazy

Přestupky a bodový systém


Bodový systém - tabulka přestupků a pokut s bodovým hodnocením

www.prestupky.cz- web s informacemi o bodovém hodnocení

Jak se vyhnete vybodování? - důležité rady pro řidiče


Dopravní nehoda

- Jak postupovat při dopravní nehodě - důležité informace
- Záznam o dopravní nehodě - doporučený formulář

Školení řidičů od 1.4.2008 a další změny v zákoně č.247/2000 Sb.

- Zákon č.374/2007 Sb. - nová úprava školení řidičů ve školicím středisku autoškoly
- Zákon č.247/2000 Sb.- o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění od 1.4.2008


Zákony a vyhlášky pro Vás

- zákon č. 247/2000 Sb.- o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
- vybrané pasáže ze zákona č.247/2000 Sb. - jak vypadá výcvik v autoškole a z čeho budete zkoušeni
- vyhláška ministerstva dopravy č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. ("autoškolský zákon")
- zákon o silničním provozu č.361/2000 Sb. od 1.1.2009
- lékařské prohlídky řidičů
- vyhláška č.31/2001 Sb. o řidičských průkazech
- zákon č. 111/1994 Sb.- o silniční dopravě
- vyhláška č.478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě
- zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- Zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích
- NV: NV 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
- nařízení vlády č. 168/2002 - organizace práce při provozování dopravy
- zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
- vyhláška č.243/2001 Sb. o registraci vozidel
- vyhláška č.302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
- vyhláška č.341/2002 o schvalování technické způsobilosti vozidel a o tech.podm.provozu na poz.komunikacích
- zákon č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky


Odkazy na zajímavé stránky

- Asociace autoškol - občanské sdružení provozovatelů autoškol
- ABC žáka autoškoly - informace o průběhu autoškoly

Řidičské skupiny